Försäljningsvillkor

Priser:

Alla priser är exkl. moms i SEK om inte annat avtalats. mLite AB förbehåller sig rätten till prisjustering vid valutakursförändringar överstigande +/-2% från gällande valutakurs.

Betalningsvillkor:

Standard betalningsvillkor är förskott om inget annat avtalats, för kredit krävs godkänd kreditupplysning. Äganderätt övergår till köparen först när full likvid erlagts.

Anmärkningar mot  faktura efter 8 dgr godkännes ej. Efter förfallodag debiteras en årlig dröjsmålsränta med 18% samt påminnelseavgift på 50kr

Leverans:

Transport sker fritt från mLite AB lager eller direkt från tillverkaren om så avtalats. All transport sker på köparens risk. Anmärkningar mot leverans skall göras inom 8 dgr, transportskador skall av köparen anmälas till transportföretaget.

mLite AB friskriver sig från ersättningskrav vid leveransförsening orsakad av omständigheter utöver vår kontroll.

Garanti:

Garanti mot fabrikationsfel är normalt 12 månader om inget annat angivits/avtalats.

Reparation sker hos mLite AB eller hos av mLite AB anvisad verkstad. Kund står för transportkostnad till serviceställe, mLite AB står för returtransport om reparationen täcks av garanti.